Seksualność ma związek ze sposobem, w jaki się identyfikujesz, jak (i ​​czy) doświadczasz pociągu seksualnego i romantycznego oraz zainteresowaniem i preferencjami dotyczącymi związków i zachowań seksualnych, oraz romantycznych.

Kim jest twój partner seksualny lub romantyczny w danym momencie, nie definiuje tej części tego, kim jesteś. Seksualność może być płynna. Może się zmieniać w różnych okolicznościach lub z biegiem czasu.

Obserwowanie wzorców pociągu seksualnego i romantycznego, zachowań i preferencji na przestrzeni czasu jest jednym ze sposobów lepszego zrozumienia swojej tożsamości seksualnej lub orientacji romantycznej.

Zapoznanie się z językiem opisującym różne rodzaje uczuć i orientacji seksualnych i romantycznych pomoże Tobie, Twoim partnerom i znajomym nawigować i zrozumieć wiele sposobów, w jakie ludzie doświadczają i identyfikują swoją seksualność.

„Coming out: Ważne jest, aby pamiętać, że doświadczenie wychodzenia każdej osoby może być inne, a akt wychodzenia może być trudny i emocjonalny” na różowo-zielonym tle z blokami kolorów z falistą linią podziału

 

Alloseksualny

Słowo i kategoria opisująca osoby, które odczuwają pociąg seksualny. Użycie tego terminu pomaga znormalizować doświadczenia osób ze spektrum i zapewnia bardziej konkretną etykietę do opisania tych, którzy nie są częścią społeczności aseksualnej.

Alloseksizm

Odnosi się to do norm, stereotypów i praktyk w społeczeństwie, które działają przy założeniu, że wszyscy ludzie doświadczają lub powinni doświadczać pociągu seksualnego.

Alloseksizm daje przywileje tym, którzy doświadczają pociągu i prowadzi do uprzedzeń wobec osób aseksualnych i wymazywania ich.

Androseksualny

Termin używany do komunikowania seksualnego lub romantycznego pociągu do mężczyzn, mężczyzn lub męskości. Termin ten celowo obejmuje pociąg do tych, którzy identyfikują się jako mężczyźni, mężczyźni lub mężczyźni, niezależnie od biologii, anatomii lub płci przypisanej przy urodzeniu.

Bezpłciowy

Ktoś, kto identyfikuje się jako członek społeczności aseksualnej, odczuwa niewielki lub żaden pociąg seksualny do innych osób dowolnej płci. Aseksualność to szerokie spektrum. Osoby, które identyfikują się jako bezpłciowe, mogą również identyfikować się z jednym lub kilkoma innymi terminami, które mogą dokładniej uchwycić ich związek z pociągiem seksualnym.

Nazywane również „asami”, niektóre osoby bezpłciowe odczuwają romantyczny pociąg do osób jednej lub wielu płci. Niektóre osoby aseksualne mogą również angażować się w aktywność seksualną.

Autoseksualny

Osoba, która pociąga siebie seksualnie. Czyjeś pragnienie angażowania się w zachowania seksualne, takie jak masturbacja, nie determinuje, czy jest on autoseksualny.

Autoromantyczny

Romantyczna orientacja, która opisuje osobę, która czuje do siebie romantyczny pociąg. Ludzie, którzy identyfikują się jako autoromatyczni, często twierdzą, że ich związek ze sobą jest romantyczny.

Biseksualny

Orientacja seksualna opisująca osoby, które odczuwają pociąg seksualny, romantyczny lub emocjonalny do osób więcej niż jednej płci.

Określany również jako „bi”, biseksualny zazwyczaj obejmuje osoby, które pociągają różne osoby, o płciach podobnych i innych niż ich własna.

Biromantyczny

Osoby, które odczuwają pociąg romantyczny, ale nie pociąg seksualny, do osób więcej niż jednej płci.

Zamknięty

Zamknięty lub stan przebywania „w szafie” opisuje osoby ze społeczności LGBTQIA+, które nie ujawniają publicznie ani otwarcie swojej tożsamości seksualnej, pociągu seksualnego, zachowań seksualnych, ekspresji płciowej lub tożsamości płciowej.

Closed jest często rozumiany jako przeciwieństwo „out” i odnosi się do metaforycznego ukrytego lub prywatnego miejsca, z którego pochodzi osoba LBGTQIA+ w procesie podejmowania decyzji o ujawnieniu płci i seksualności.

Niektórzy ludzie mogą przebywać poza domem w niektórych społecznościach, ale być zamknięci w innych z powodu strachu przed dyskryminacją, złym traktowaniem, odrzuceniem lub przemocą.

Coming Out

Wyrażenie, które odnosi się do procesu otwartości na seksualność i płeć. Dla wielu osób LGBTQIA+ „coming out” nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale procesem i serią chwil i rozmów.

Opisywany również jako „wychodzenie z szafy”, proces ten może obejmować:

*udostępnianie informacji o pociągu lub doświadczeniu seksualnym lub romantycznym tej samej lub podobnej płci

*identyfikowanie się jako LGBTQIA+

*ujawnianie własnej tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, orientacji seksualnej lub romantycznej

Niektóre osoby LGBTQIA+ decydują się zachować prywatność swojej seksualności, płci lub statusu interpłciowego, podczas gdy inne decydują się dzielić tymi rzeczami z bliskimi, znajomymi lub opinią publiczną.

Proces wychodzenia lub stan wychodzenia  jest źródłem samoakceptacji i dumy dla wielu (ale nie wszystkich) osób LGBTQIA+.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że doświadczenie wychodzenia każdej osoby jest inne, a sam akt wychodzenia może być trudny i emocjonalny.

Decyzja o ujawnieniu się jest bardzo osobista. Każda osoba powinna podejmować decyzje dotyczące ujawniania seksualności i płci we własnym czasie i na swój sposób.

Kupiosexualny

Cupiosexual opisuje osoby bezpłciowe, które nie odczuwają pociągu seksualnego, ale nadal pragną angażować się w zachowania seksualne lub związek seksualny.

Demiseksualny

W spektrum aseksualnym ta orientacja seksualna opisuje osoby, które doświadczają pociągu seksualnego tylko w określonych okolicznościach, na przykład po zbudowaniu romantycznej lub emocjonalnej relacji z osobą.

Demiromantyczny

Ta romantyczna orientacja opisuje ludzi, którzy doświadczają romantycznego pociągu tylko w określonych okolicznościach, na przykład po zbudowaniu emocjonalnej relacji z osobą.

Fluid

Termin ten odnosi się do faktu, że seksualność, pociąg seksualny i zachowania seksualne mogą się zmieniać w czasie i różnić w zależności od okoliczności.

Jest używany do opisywania ludzi, którzy doświadczają zmian w swojej seksualności, pociągu seksualnym lub zachowaniach seksualnych w różnych sytuacjach lub przez całe życie. Możesz usłyszeć, jak ktoś opisuje swoją seksualność jako płynną.

Niektóre kobiety identyfikowane jako wolą określenie „lesbijka”, podczas gdy inne wolą „queer”... Najlepiej też zapytać, jakiego słowa lub terminu ktoś używa do opisania siebie.

Dziedziny medycyny i psychologii wcześniej określały tę orientację seksualną jako homoseksualną. „Homoseksualny” jest obecnie postrzegany jako przestarzały i obraźliwy termin i nie powinien być używany w odniesieniu do osób LGBTQIA+.

Szaroseksualny

Graysexual jest używany do rozpoznania szarej strefy w spektrum seksualności dla osób, które nie identyfikują się jednoznacznie i wyłącznie jako bezpłciowe lub aromantyczne.

Wiele osób, które identyfikują się jako szare, doświadcza pewnego pociągu seksualnego lub pożądania, ale być może nie na tym samym poziomie lub częstotliwości, co osoby, które identyfikują swoją seksualność jako całkowicie poza spektrum aseksualnym.

Heteroseksualny

Termin opisujący osoby, które odczuwają pociąg seksualny, romantyczny lub emocjonalny do osób „przeciwnej” płci (np. mężczyzna kontra kobieta, mężczyzna kontra kobieta) lub innej płci.

Zarówno osoby cisgenderowe, jak i transpłciowe mogą być heteroseksualne. Ta kategoria orientacji seksualnej jest powszechnie określana jako hetero.

Homoseksualny

Przestarzały termin zakorzeniony w dziedzinie medycyny i psychologii, który odnosi się do osób, które odczuwają pociąg seksualny, romantyczny lub emocjonalny do osób tej samej lub podobnej płci.

Lesbijka

Kobieta lub osoba identyfikująca się z kobietą, która odczuwa pociąg seksualny, romantyczny lub emocjonalny do osób tej samej lub podobnej płci. Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie lesbijki są identyfikowane jako kobiety; niektórzy określają swoją tożsamość jako bardziej niemęską lub kobiecą niż kobiecą lub kobiecą.

Niektóre osoby, które są lesbijkami, mogą również określać siebie mianem gejów lub queer, podczas gdy inne wolą określenie „lesbijka”.

LGBTQIA+

Akronim, który często opisuje osoby, które nie identyfikują się jako wyłącznie heteroseksualne lub wyłącznie cisgenderowe.

Litery w akronimie LGBTQIA+ oznaczają lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe i aseksualne.

Symbol + w LGBTQIA+ odnosi się do faktu, że istnieje wiele orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, które są częścią szerszej społeczności LGBTQIA, ale nie są uwzględnione w akronimie.

 

cdn...